AKTUALNOŚCI

Obowiązkowy split payment jednak od listopada 2019

Jednak dopiero 1 listopada 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające do niektórych branż obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Pierwotnie Ministerstwo Finansów planowało wejście w życie nowych zasad już od 1 września 2019 r.

Warunki stosowania nowych zasad

Przypominamy, że obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wystąpi w przypadku regulowania należności z faktury opiewającej na kwotę 15.000,00 PLN brutto (lub jej równowartości) i dokumentującej transakcje, której przedmiotem są towary lub usług wskazane w nowo dodanym załączniku nr 15 do ustawy.

Z projektu ustawy wynika, że obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności zostanie objęta w szczególności sprzedaż:

- wyrobów stalowych (pręty, rury, druty, złoto, cynk, miedź, aluminium, odpady, surowce wtórne, złom);

- usług budowlanych;

- komputerów, telefonów, telewizorów, konsol do gier, drukarek, aparatów fotograficznych;

- części samochodowych;

- benzyny oraz oleju napędowego;

- surowców (np. węgiel, brykiet, koks, złoto, cyna, miedź).

Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku dodania na fakturze dokumentującej transakcję podlegającej podzielonej płatności adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Kary za nieprzestrzeganie nowych zasad

Podatnicy, który nie zastosują się do nowych zasad będą musieli liczyć się z konsekwencjami na gruncie ustawy o VAT, ustawy o PIT lub CIT oraz kodeksu karnego skarbowego.