AKTUALNOŚCI

Biała lista podatników

Już 1 września 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników.

W praktyce przedmiotowa lista ma być wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w formie elektronicznej, służącym do weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków bankowych.

Zgodnie z ustawą podatnicy będą musieli dokonywać płatności na rzecz innych przedsiębiorców przewyższających kwotę 15 tys. złotych (lub równowartość tej kwoty) na rachunek zawarty w wykazie.

W innym przypadku podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w przedmiotowym wykazie.

Ponadto ustawa wprowadza również solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe - w części VAT proporcjonalnie przypadającej na daną transakcję.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość wyłączenia zastosowania ww. sankcji, jeżeli podatnik zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie - w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu.