Horsh Kadry

Horsh oferuje pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.

Oferta obsługi kadrowo-płacowej  to m.in.:

  • kompetentna administracja kadrowa
  • naliczanie wynagrodzeń
  • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON  zgodnie z wymaganiami polskiego prawa,
  • przygotowywanie raportów odpowiadających indywidualnym potrzebom Klientów,
  • reprezentowanie Klientów podczas kontroli urzędowych.