Zespół

Katarzyna Modrzejewska

Prezes

Doradca podatkowy, partner i prezes w spółce Horsh Sp. z o.o. Wcześniej kierownik we wrocławskim oddziale Rodl & Partner oraz pracownik Ernst & Young. Były członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem VAT oraz optymalizacją podatkową. Absolwent Wydziału Zarządzani Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności pozycji: "VAT w Unii Europejskiej" wyd. C.H. Beck, współautor komentarza do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (wyd. C.H. Beck) oraz Obrotu towarami w UE (wyd. Verlag Dashoffer). Współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadząc wykłady prawa podatkowego, w tym z zakresu opodatkowania obrotu.

Alicja Borodziewicz

Doradca podatkowy / Partner

Doradca podatkowy. Wcześniej kierownik zespołu podatkowego w kancelarii Rodl & Partner. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek. Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uczestniczy w przeglądach podatkowych spółek oraz doradza w zakresie zmian strukturalnych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego publikowanych na rynku polskim i niemieckim. Współpracownik firm szkoleniowych.

Krzysztof Musiał

Doradca Podatkowy / Partner

Jako pierwszy w Polsce zdał egzamin zawodowy w 1997 roku. Wykonuje swój zawód od 1991 roku. W latach 1995 - 1998 reprezentował polskich doradców podatkowych w Confederation Fiscale Europen w Commitee Fiscale zajmował się opodatkowaniem bezpośrednim, a specjalizował w opodatkowaniu bezpośrednim spółek osobowych i kapitałowych w tym również aspektami transgranicznych struktur właścicielskich. Od 1997 roku był  ekspertem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu trzech kadencji. Od roku 2000 do 2010 był członkiem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor ok. 60 publikacji w zakresie podatków i prawa procesowego.

W swojej praktyce zawodowej skupia się na dwóch obszarach. Pierwszy to prawo procesowe, reprezentował swoich klientów w ponad 3 tysiącach sporów podatkowych przed sądami wszystkich instancji. Drugi aspekt to optymalizacja podatkowa przez zmiany struktur prawnych w tym również transgranicznej fuzje i przejęcia. Zajmował się aspektami podatkowymi związanymi z rynkiem kapitałowym, w tym również przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych. W gronie jego klientów są podmioty działające na rynku mediów energetycznych, fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przemysłu maszynowego i rynku budowlanym.

Kamila Poznar-Kaczmarek

Kierownik Biura

Ukończyła wyższe studnia magisterskie na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako Asystentka Zarządu w firmie VACO Sp. z o.o., awansując wewnątrz firmy na Specjalistę Działu Administracyjno-Prawnego. Odbyła kurs na audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i uczestniczyła we wdrażaniu ZSZ współtworząc dokumentację. Specjalizuje się w tłumaczeniach biznesowych, sporządzaniu wewnętrznych aktów prawnych firmy oraz działaniach marketingowych.

Dariusz Roszkowski

Doradca Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na  Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Zdobył swoje doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego w trakcie kilkunastu lat praktyki w renomowanych kancelariach międzynarodowych oraz jako partner zarządzający w spółkach doradztwa podatkowego specjalizujących się w obsłudze klientów niemieckojęzycznych. Uprawnienia doradcy podatkowego otrzymał w 2002 r. Specjalizuje się w optymalizacji podatkowej, w tym dotyczącej międzynarodowych grup kapitałowych i kadry zarządzającej. Ponadto realizuje projekty z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz cen transferowych.

Katarzyna Stręk

Konsultant Podatkowy

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie jest w trakcie odbywania aplikacji przewidzianej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Laureatka Rankingu Wiggor Najlepsi z Najlepszych  za każdy rok studiów. W 2012r. zdobyła I nagrodę w ogólnopolskim konkursie studenckim Progress Accounting Competition, a także I nagrodę w V edycji ogólnopolskiego konkursu z zakresu tematyki podatkowej Tax’n’You organizowanym przez firmę KPMG Tax M.Michna Spółka komandytowa. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniami podatkowymi. Interesuje się w szczególności obszarami związanymi z badaniem sprawozdań finansowych, audytami podatkowymi oraz działaniami restrukturyzacyjnymi.

Krzysztof Buck

Radca prawny

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Kancelarii Radcy Prawnego Kazimierza Pańtaka w Zielonej Górze, w ramach której prowadził obsługę prawną przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz statio fisci Skarbu Państwa. Następnie zaś był pracownikiem działu Corporate And Tax Law w kancelarii Rodl & Partner we Wrocławiu, gdzie zajmował się obsługą przedsiębiorców zagranicznych i ich spółek-córek na prawie polskim. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w prawie spółek.

Bartosz Łukaszczuk

Doradca Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem od nieruchomości oraz opodatkowaniem działalności medycznej. Od ponad trzech lat wykonuje pracę w dziale doradztwa podatkowego. Jest współautorem artykułów i publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Karolina Sklorz

Księgowa

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia podyplomowe na kierunku Podatki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Była słuchaczem studiów podyplomowych w Regionalnym Ośrodku Szkolenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Kontrola Podatkowa. Wzięła udział w programie Erasmus, w ramach którego studiowała w Tietgen Business College w Danii. Karierę zawodową rozpoczynała jako pracownik działu Kadr i Płac w Santander Consumer Bank, nastepnie przez 2 lata pracowała jako młodsza księgowa w BSO Outsourcing. Posługuje się językiem angielskim.

Krzysztof Budzyński

Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym.W ramach aktualnej praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim tematyką podatków dochodowych (PIT/CIT), optymalizacją podatkową oraz restrukturyzacją spółek prawa handlowego.