Zastępstwo procesowe

  1.  
  2. Zastępstwo procesowe:
  3. - pomoc w dochodzeniu roszczeń Mandantów,
  4. - sporządzanie pozwów, odpowiedzi, odwołań i innych dokumentów
  5.   związanych z postępowaniem sądowym,
  6. - reprezentowanie Mandanta przed sądami i organami administracyjnymi.