Zamówienia publiczne

  1.  
  2. Zamówienia publiczne:
  3. - weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych,
  4. - udział w procedurach przetargowych,
  5. - pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej,
  6. - postępowania protestowe i odwoławcze.