Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

  1.  
  2. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej:
  3. - sporządzanie umów (licencyjne, dystrybucyjne),
  4. - doradztwo i ochrona uprawnionych zakresie praw autorskich, znaków towarowych,
  5.   patentów, wzorów przemysłowych,
  6. - pomoc przy rejestracji znaków towarowych, patentów, wynalazków.