Prawo spółek

  1.  
  2. W strukturach firmy działa kancelaria prawna, która świadczy następujące usługi:
  3. - pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. - tworzenie podmiotów gospodarczych (spółki, oddziały, przedstawicielstwa, holdingi),
  5. - bieżąca obsługa korporacyjna (uchwały organów spółek, zgromadzenia wspólników
  6.   i akcjonariuszy, zmiany umów i statutów),
  7. - opracowywanie programów dokapitalizowania podmiotów gospodarczych,
  8. - przekształcenia, fuzje i przejęcia, podziały spółek,
  9. - pomoc w nabywaniu udziałów (sporządzanie umów, ocena sytuacji prawnej i ryzyka),
  10. - koncentracja (ocena sytuacji, zgłoszenia i uzyskiwanie zezwoleń).