Prawo pracy

  1.  
  2. Prawo pracy:
  3. - sporządzanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
  4. - sporządzanie umów o zakazie działalności konkurencyjnej,
  5. - opracowywanie i weryfikacja regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania,
  6.   zakładowych funduszy socjalnych,
  7. - doradztwo w zakresie indywidualnego prawa pracy,
  8. - rozkłady czasu pracy.