Prawo medyczne i farmaceutyczne

  1.  
  2. Prawo medyczne i farmaceutyczne:
  3. - obsługa prawna niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  4. - restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej,
  5. - doradztwo w zakresie wytwarzania, dopuszczenia do obrotu i dystrybucji
  6.   wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.