Prawo działalności gospodarczej

  1.  
  2. Prawo działalności gospodarczej:
  3. - wprowadzanie inwestorów do specjalnych stref ekonomicznych,
  4. - przeprowadzanie przeglądów prawnych „due diligence”,
  5. - sporządzanie i weryfikacja umów handlowych (kooperacyjnych, licencyjnych, leasingowych,
  6.   agencyjnych, dystrybucji itd.),
  7. - pomoc w wyborze form zabezpieczania wierzytelności,
  8. - negocjacje biznesowe w imieniu Mandanta.