Prawo budowlane i nieruchomości

  1.  
  2. Prawo budowlane i nieruchomości:
  3. - pomoc w realizacji inwestycji „Green – field”,
  4. - sporządzanie umów z realizatorami inwestycji (generalne realizatorstwo inwestycji, 
  5.   nadzór budowlany, prace projektowe, umowy deweloperskie),
  6. - pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń związanych z realizacją inwestycji,
  7. - weryfikacja i negocjacje umów z dostawcami mediów,
  8. - sporządzanie umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,
  9. - analizy stanu prawnego nieruchomości,
  10. - doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.