Postępowania

  1.  
  2. Oferujemy następujące usługi:
  3. - doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych/skarbowych oraz  podczas każdego etapu
  4.   postępowania podatkowego,
  5. - reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz
  6.   Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  7. - przygotowanie zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli 
  8.   podatkowej/skarbowej/celnej,
  9. - postępowania podatkowego i postępowania sądowego.