Planowanie i optymalizacja podatkowa

  1.  
  2. Oferujemy optymalne rozwiązania podatkowe w zakresie prowadzonej działalności, dotyczące w szczególności:
  3. - prowadzonej formy działalności,
  4. - dofinansowania oraz wypłaty i podziału zysków,
  5. - zakupu i sprzedaży udziałów,
  6. - dochodów z bieżącej działalności gospodarczej,
  7. - innych operacji gospodarczych.