Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 1. Oferujemy:
 2. - prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. - sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych – CIT-2, CIT-6, CIT-8, CIT-10, 
 4.   IFT-2, PIT-5, PIT-5L, PIT-8A, IFT-1, VAT-7, VAT-7K,                                                  
 5. - sporządzanie wszystkich wymaganych ustawowo sprawozdań (w tym bilans i
 6.   rachunek wyników),
 7. - prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 8. - sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego,
 9. - kontakty z urzędami skarbowymi oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej,
 10. - pomoc w przygotowywaniu umów,
 11. - doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem działalności.