Opracowanie polityki rachunkowości

  1.  
  2. Opracowywanie polityki rachunkowości:
  3. - pomoc w opracowywaniu planu kont syntetycznych oraz analitycznych,
  4. - opracowywanie zasad wyceny aktywów i pasywów,
  5. - tworzenie ewidencji i kalkulacji kosztów,
  6. - wybór odpowiedniego wariantu rachunku zysków i strat,
  7. - ustalania zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych,
  8. - dostosowanie obowiązującej polityki rachunkowości do zmiany działalności firmy i 
  9.   zmiany przepisów rachunkowych.