Kadry i Płace

Oferujemy

W ramach prowadzenia dokumentacji z zakresu kadr i płac zapewniamy:

• sporządzanie list płac,
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS,
• sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• prowadzenie księgowości płacowej,
• kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło,