Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zabezpieczyliśmy podatkowo transakcję sprzedaży majątku na rzecz jednego z naszych klientów. W przypadku tego typu transakcji powstaje zasadnicza wątpliwość czy mamy do czynienia ze sprzedażą majątku czy też ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”). Sprzedaż ZCP nie podlega VAT i nabywca, który otrzyma w takim przypadku fakturę z podatkiem VAT nie ma prawa do jego odliczenia. Z uwagi na duże kwoty podatków jakie zazwyczaj pojawiają się w tego typu transakcjach, bardzo ważne jest jej prawidłowe zakwalifikowanie i zabezpieczenie.