Nzoz zwolniony z podatku

Wygraliśmy spory z Ministrem Finansów w zakresie możliwości skorzystania przez niepubliczny zoz ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. Tak orzekł zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jak i Poznaniu. Wyroki nie są jeszcze prawomocne. Jeżeli NSA potwierdzi prawidłowość tego stanowiska będzie to oznaczało zrównanie pod względem podatkowym publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wydaje się jednak, że uzyskanie korzystnego wyroku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych to dopiero początek zmagań w zakresie podatków. Bardzo ważnym zagadnieniem jest podatek od towarów i usług oraz właściwe wdrożenie i prowadzenie wzajemnych rozliczeń pomiędzy nzoz a spółką, która go utworzyła.