Projekty

Skutki podatkowe dla linii Kolei Dużych Prędkości 2010-09-24

Dokonaliśmy analizy skutków podatkowo-prawnych dla konsorcjum, które opracowywało studium wykonalności dla linii Kolei Dużych Prędkości. Realizacja dużych projektów przez…

więcej

Rozliczenia członków konsorcjum 2010-09-23

Uzyskaliśmy korzystną interpretację dla konsorcjum wykonującego duży projekt współfinansowany z Funduszu Spójności UE w zakresie oczyszczania ścieków. Minister Finansów…

więcej

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne 2010-09-22

Prowadzimy kompleksowe projekty dotyczące obsługi, zakładania oraz przekształceń istniejących podmiotów w spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przekształcenie ze spółki…

więcej

Nadzór nad księgowością 2010-09-21

Realizujemy nadzór nad księgowością w spółce strefowej z sumą bilansową przekraczającą 300 mln zł. Nasze usługi polegają na weryfikacji operacji księgowych oraz przygotowaniu…

więcej

 1 2