Orzecznictwo

NSA rozstrzygnął co znaczy „niewydanie interpretacji” 2010-09-14

Przepisy ordynacji podatkowej przewidują, że Minister Finansów wydaje interpretację indywidualną w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w sprawie. W orzecznictwie sądowym pojawiły…

więcej

Menadżerowie bez prawa do liniowego podatku 2010-09-14

Przedmiotem uchwały NSA był następujący stan faktyczny: dwie osoby fizyczne zamierzają założyć spółkę jawną; przedmiotem działalności spółki będzie w szczególności…

więcej

Wartość pakietów medycznych podlega opodatkowaniu 2010-09-14

W dniu 24 maja 2010 roku NSA podjął uchwałę w sprawie opodatkowania pakietów medycznych (sygn. II FPS 1/10). Sąd uznał, że w przypadku, gdy pracodawca wykupuje pracownikowi pakiet medyczny,…

więcej