Lista aktualności

Business Centre Club Lunch 2012-03-16

15 marca br. w Opolskiej Loży Business Centre Club prowadziliśmy szkolenie zatytułowane "Skuteczne sposoby na obniżenie podatku dochodowego". W najbliższym czasie będziemy prowadzić…

więcej

Skutki podatkowe dla linii Kolei Dużych Prędkości 2010-09-24

Dokonaliśmy analizy skutków podatkowo-prawnych dla konsorcjum, które opracowywało studium wykonalności dla linii Kolei Dużych Prędkości. Realizacja dużych projektów przez…

więcej

Rozliczenia członków konsorcjum 2010-09-23

Uzyskaliśmy korzystną interpretację dla konsorcjum wykonującego duży projekt współfinansowany z Funduszu Spójności UE w zakresie oczyszczania ścieków. Minister Finansów…

więcej

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne 2010-09-22

Prowadzimy kompleksowe projekty dotyczące obsługi, zakładania oraz przekształceń istniejących podmiotów w spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przekształcenie ze spółki…

więcej

Bardzo długi tytuł Bardzo długi tytuł 2010-08-24

em z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie…

więcej

Prezentacja dotycząca optymalizacji podatkowych w Platinum Palace 2009-08-25

20 października br odbyła się prezentacja dotycząca optymalizacji podatkowych, podczas spotkania dla menadżerów w hotelu Platinum Palace we Wrocławiu organizowanego przez QBusiness…

więcej