Recapito

Partnerstwo Podatkowo Prawno Księgowe Sp. z o.o.

via Ruska 22, II piano
50-079 Wrocław
tel. 71 372 41 44
fax. 71 372 41 43

e-mail: biuro@pppk.pl
www.pppk.pl

NIP: 8971755194
REGON: 021059267
KRS: 0000336499 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Vedi mappa con la strada di arrivo

HAI UNA DOMANDA? COMPILA IL MODULO