Contact

Partnerstwo Podatkowo Prawno Księgowe Sp. z o.o.
[Tax, Legal, and Accounting Partnership, Limited Liability Company]

ul. Ruska 22
50 - 079 Wrocław
Phone 71 372 41 44
Fax 71 372 41 43

E-mail: biuro@pppk.pl
www.pppk.pl

NIP: 8971755194
REGON: 021059267
KRS: 0000336499 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

See the map

Do you have a question? Fill in the form.