Kontakt

Horsh Sp. z o.o.

ul. Ruska 51B p.317
50-079 Wrocław
tel. 71 372 41 44, 71 758 57 21
fax. 71 372 41 43

e-mail: biuro@horsh.pl
www.horsh.pl

NIP: 8971755194
REGON: 021059267
KRS: 0000336499 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Zufahrtsplan

Bei Fragen fülle das Fromular aus!