Prezentacja w Loży Dolnośląskiej BCC

W dniu 24 kwietnia odbyło się Spotkanie tematyczne zorganizowane przez AHK wraz z Lożą Dolnośląską BCC, na którym spółka Horsh Sp. z o.o. przedstawiła wykład pt: "Skuteczne sposoby na obniżenie podatku dochodowego". Zaprezentowane rozwiązania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Szczególne interesująca okazały się konstrukcje dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej, w których specjalizują się przedstawiciele spółki Horsh Sp. z o.o.