Projekty

Bardzo długi tytuł Bardzo długi tytuł 2010-08-24

em z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie…

więcej

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2010-08-14

Zabezpieczyliśmy podatkowo transakcję sprzedaży majątku na rzecz jednego z naszych klientów. W przypadku tego typu transakcji powstaje zasadnicza wątpliwość czy mamy do czynienia ze…

więcej

Nzoz zwolniony z podatku 2010-07-30

Wygraliśmy spory z Ministrem Finansów w zakresie możliwości skorzystania przez niepubliczny zoz ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. Tak…

więcej

 1 2