Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne

Prowadzimy kompleksowe projekty dotyczące obsługi, zakładania oraz przekształceń istniejących podmiotów w spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przekształcenie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową pozwala na dwukrotne zredukowanie obciążeń podatkowych dla wspólników. Spółka komandytowa jest również korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców zagranicznych. Projekty te realizujemy na wszystkich płaszczyznach tj. prawnej, podatkowej i księgowej, co pozwala na sprawną i bezpieczną realizację tych projektów.