Nadzór nad księgowością

Realizujemy nadzór nad księgowością w spółce strefowej z sumą bilansową przekraczającą 300 mln zł. Nasze usługi polegają na weryfikacji operacji księgowych oraz przygotowaniu ostatecznych wersji deklaracji podatkowych, jak również na przygotowaniu raportów dla spółki matki. Wykonanie takich projektów jest możliwe dzięki ścisłej współpracy księgowych oraz doradców podatkowych, którzy posiadają bogate doświadczenie przy obsłudze dużych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.