Wartość pakietów medycznych podlega opodatkowaniu

W dniu 24 maja 2010 roku NSA podjął uchwałę w sprawie opodatkowania pakietów medycznych (sygn. II FPS 1/10). Sąd uznał, że w przypadku, gdy pracodawca wykupuje pracownikowi pakiet medyczny, wartość takiego pakietu jest przychodem pracownika, niezależnie od faktu, czy w danym miesiącu rzeczywiście skorzystał on z jakiegoś świadczenia medyczne objętego abonamentem. Pakiety medyczne wykupione przez pracodawcę dla pracowników mieszczą się w zakresie pojęcia "nieodpłatne świadczenie". Świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bezpłatnego skorzystania z określonych usług medycznych. Pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia mu tych usług. Nie jest natomiast momentem otrzymania świadczenia sama chwila skorzystania z danej usługi wynikającej z abonamentu.